Nabídka služeb

 • Návrhy zahrad
 • Realizace zahrad
 • Obnova zeleně
 • Údržba zeleně
 • Pokládka travních koberců a zakládání trávníků
 • Kultivace a modelace terénu
 • Půjčovna stroje na kultivaci a modelaci terénu
 • Návrhy a realizace závlahových systémů

Postup spolupráce

První konzultace

První konzultace se odehrává se na místě budoucí zahrady. Důležité jsou informace o přírodních podmínkách, průběhu terénu, orientaci pozemku ke světovým stranám, kontextu zahrady s okolím, krajinou. Dále informace o budoucí údržbě a využití zahrady.

Na prvním setkání vyslechneme vaše představy, požadavky a převezmeme důležité podklady, které jsou nutné pro následné navrhování. Zhotovíme fotodokumentaci a případné přeměření pozemku.

Důležité podklady:

 • Plán pozemku
 • Kopie katastrální mapy
 • Zaměření pozemku
 • Plány projektové dokumentace
 • Plán inženýrských sítí
 • Projektová dokumentace domu
 • Je nutné vlastnit minimálně kopii katastrální mapy pozemku!

Druhá konzultace

Investorovi jsou předvedeny dva půdorysné návrhy zahrady A a B. Návrhy obsahují kompozici a myšlenku, hrubé rozvržení zpevněných ploch, trávníku, vodních ploch, důležitých soliterních rostlin, záhonů atd. Po této konzultaci se investor rozhodne, zda zvolí variantu A či B.

Třetí konzultace

Nyní je představena zvolená varianta investora, již v propracované formě. Investor vyjádří své připomínky a úpravy.
Souhlasí-li majitel se všemi prvky v zahradě, dojde k předání projektu

Čtvrtá konzultace

Projekt je upraven na připomínky investora a dochází k předání celé dokumentace.

navrh3

Ceník služeb

Návrhy zahrad

 • Zahrada do 500 m2– 7 000 Kč
 • 500 – 900 m2– 8 500 Kč
 • 1000 – 1400 m2– 10 500 Kč
 • 1500 – 2000 m2– 15 000 Kč
 • 2000 – 2600 m2– 18 000 Kč

Cena projektu je upravena dle přibližné velikosti řešené lokality.

Cena návrhu zahrady zahrnuje

 • Studie ve dvou variantách
 • Osazovací plán pro jednu vybranou studii
 • Prostorová vizualizace vybraného řešení
 • Ukázka důležitých rostlin Foto
 • Manuál pro další péči o zahradu a rostliny

Při realizaci zahrady veškeré návrhy zdarma!